НИШКА ГОРИЦА

Још од античких времена, брдо Горица, које се налази на јужној страни нишке котлине, било је познато по виноградима. На Горици су се одиграле кључне битке за ослобођење Ниша, после којих је већи део горичких поседа прешао у руке имућнијих нишких породица.
Светозар Тутуновић, нишки адвокат, на Горици је подигао вински подрум у оквиру кога је отворио гостионицу и коначиште на спрату. Живко Атанацковић, познати трговац из Ниша, био је поседник великог броја горичких винограда.

Разгледница – Поглед са Горице (1920)

Разгледница – Тутуновићев подрум (Горица)

Квита – Признаница за купљени виноград  (1879)