У колекцији се налази више од

разгледница

Период  до 1945. године

Период од 1946. до 1990. године