У колекцији се налази више од

Историјских докумената

Период до 1900. године

Период од 1901. до 1945. године

Период после 1946. године