Још од античких времена, брдо Горица, које се налази на јужној страни нишке котлине, било је познато по непрегледним воћњацима и виноградима, али и по њивама, баштама, шумама и ливадама.
На Горици су се 1878. године одиграле кључне битке за ослобођење Ниша од Турака, после којих је већи део горичких поседа прешао у руке имућнијих нишких породица.