РЕД ЈЕ РЕД…

Краљ Милан Обреновић је остао упамћен као велики хедониста али и као неко ко је почео да уводи ред у област промета алкохолних пића. Још као кнез српски, 1881. г, потписао је Закон о крчмарини којим се уређују наплата пореза и места за продају алкохолних пића. Краљевина СХС је наредбом из 1919. г. ограничила точење алкохола. Правилник о гостионицама, кафанама и осталим радњама са алкохолним пићем донет је 1925. г. а први Закон о вину 1929. године.

Закон о крчмарини
донет 1881. г. и потврђен од стране књаза српског Милана М. Обреновића IV, којим се уређује наплата пореза на вино и друге алкохолне производе

Наредба Светозара Прибићевића, министра унутрашњих дела Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, од 13. новембра 1919. г, о ограничењу точења алкохолних пића

Закон о вину из 1929. г. (1931)