U kolekciji se nalazi više od

predmeta

Period od 1901. do 1945. godine