У колекцији се налази више од

предмета

Период од 1901. до 1945. године