Ово је подсећање на један чланак из старих новина, о достигнутим висинама али и пропуштеним приликама. Иза амбициозног наслова „Српско вино на светској винској изложби у Алберт-халу, у Лондону“, лист „Тежак“, гласило Друштва за пољску привреду од 31.8.1874. страна 161-162