Negotinska i smederevska vina u Londonu, 1874. godine

Negotinska i smederevska vina u Londonu, 1874. godine

Ovo je podsećanje na jedan članak iz starih novina, o dostignutim visinama ali i propuštenim prilikama. Iza ambicioznog naslova „Srpsko vino na svetskoj vinskoj izložbi u Albert-halu, u Londonu“, list „Težak“, glasilo Društva za poljsku privredu od 31.8.1874. strana 161-162