3

ЗАДРУГАРСТВО

Михаило Аврамовић, српски публициста, научни радник и народни посланик сматра се оцем српског задругарства. Прву земљорадничку задругу основао је 1894. г, а више деценија председавао је Главним савезом српских земљорадничких задруга.

Оснивање првих виноградарских задруга почело је после доношења предметних закона и резолуција. Тако је у месту Бања код Аранђеловца 1903. г. основана Венчачка виноградарска задруга, а у Смедереву 1909. г, и Смедеревска виноградарска задруга.

Разгледница Смедеревске виноградарске задруге
(1920)

Књижица Винарско-виноградарске задруге у Власотинцу
(1938)

Часописи о задругарству

ЗАДРУЖНО СЕЛО 

ЦРКВЕНАЦ

Село Црквенац налази се на свега 4 км од Свилајнца, у Поморавском округу.